Thiết kế banner, backdrop, tichket - vé mời sự kiện, sân khấu

Một tiết mục giao lưu của Della Mae trong chuyến lưu diễn 4/2016 tại Việt Nam

03/07/2016